Als de kalibratie uitwijst dat uw metingen (te veel) afwijken van de werkelijke, door ons gemeten waarden, dan moet het meetinstrument op uw machine, installatie of apparatuur nauwkeurig bijgesteld worden. Dit heet justeren. Daarna volgt een nieuwe kalibratie ter controle. Zo mogelijk voeren wij het justeren zelf uit. Voor het geval een ingrijpende reparatie of vervanging van het meetinstrument nodig is, kunnen wij u een betrouwbare reparateur of leverancier aanraden.